Ιατρείο Παχυσαρκίας

 


 
 
 

Tρεις είναι οι άξονες διαχείρισης στο τμήμα αυτό του ιατρείου μας:

 
  • Διερεύνηση παραμέτρων που οδήγησαν στο αυξημένο βάρος

  • Σωστή στοχοθέτηση, σχέδιο δράσης για την επίτευξη του στόχου, τεχνικές αλλαγής συνηθειών για τη σε βάθος χρόνου διατήρηση του αποτελέσματος. Υιοθετούνται οι βασικές αρχές της lifestyle medicine μέσω των τεχνικών health coaching.

  • Εξατομικευμένη διατροφική προσέγγιση

  • Ιατρική παρακολούθηση
 
 
 
 
 
Τίθενται SMART στόχοι σε σχέση με την επιθυμητή απώλεια βάρους. (Specific = συγκεκριμένοι σε ό,τι αφορά στο πώς θα αλλάξει η υπάρχουσα κατάσταση, Measurable = μετρήσιμοι, Αchievable = Eφικτοί, Realistic = ρεαλιστικοί και Time bound = χρονικά δεσμευτικοί).

Οι διατροφικές οδηγίες εστιάζουν στο προσωπικό προφίλ του ατόμου που επιθυμεί να χάσει βάρος και είναι προσαρμοσμένες στην κατάσταση της υγείας του, τις συνθήκες της καθημερινότητάς του, την κοινωνική του ζωή, το ωράριο εργασίας του και τις γευστικές του προτιμήσεις.
 
 
 
 
 
 
Εναλλακτικά στο ιατρείο μας η απώλεια βάρους μπορεί να επιτευχθεί με την ιατρική μέθοδο απώλειας βάρους Eurodiet, μέθοδο με θεαματικά αποτελέσματα, ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις παχυσαρκίας.

Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν καταφέρει να βοηθήσουν μεγάλο αριθμό ατόμων που απευθύνθηκαν στο ιατρείο μας να απαλλαγούν από το επιπλέον βάρος τους, βελτιώνοντας έτσι την υγεία και ευεξία τους. Εκτός από την απώλεια βάρους, έμφαση δίνεται στη διατροφική τους εκπαίδευση, προκειμένου να επιτευχθεί η από όλους επιθυμητή <διατήρηση βάρους>.

Τέλος οι τιμές είναι πολύ λογικές. Τα χρήματα δεν προκαταβάλλονται. Η χρέωση γίνεται ανά επίσκεψη.

Στόχος είναι η προσωπική προσέγγιση κάθε ασθενούς και η επίλυση του προβλήματός του με τρόπο επιστημονικό, αποτελεσματικό και ανθρώπινο.
 
 
 
 

Επικοινωνήστε με την ιατρό

 
 
Όνομα
 
 
 
 
Email
 
 
 
 
 
Τηλέφωνο
 
 
Μήνυμα