ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ


Το ιατρείο παχυσαρκίας τέλος λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με το διαβητολογικό. Η προσέγγιση γίνεται σε δύο άξονες: προσωπικό διαιτολόγιο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του καθενός, πάντα προσαρμοσμένο στις διατροφικές συνήθειες του σπιτιού, αλλά και προσωπική σχέση με τη γιατρό, παρακολούθηση και καθοδήγηση όποτε κριθεί αναγκαίο.

Μεταξύ των προγραμματισμένων ραντεβού παρέχεται η δυνατότητα (χωρίς επιπλέον χρέωση) εβδομαδιαίας παρακολούθησης του βάρους, έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο συχνή επαφή μεταξύ γιατρού και ασθενούς, που θα βοηθήσει την καλύτερη συμμόρφωση στο διατροφικό πρόγραμμα.

Ιατρείο παχυσαρκίας Αγγελικής Ανδρεάδου
Ιατρείο παχυσαρκίας Αγγελικής Ανδρεάδου

Γίνεται καταμέτρηση και καταγραφή των σωματομετρικών στοιχείων του υποβαλλόμενου σε διατροφική παρακολούθηση, καθώς και ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση). Στο ιατρείο δίνεται η δυνατότητα απώλειας βάρους και με τις ιατρικές μεθόδους EURODIET.

Τέλος οι τιμές είναι πολύ λογικές. Τα χρήματα δεν προκαταβάλλονται. Η χρέωση γίνεται ανά επίσκεψη.

Στόχος είναι η προσωπική προσέγγιση κάθε ασθενούς και η επίλυση του προβλήματός του με τρόπο επιστημονικό, αποτελεσματικό και ανθρώπινο.


  • Eurodiet