ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ


Παθολόγος - Διαβητολόγος Ανδρεάδου Αγγελική
Παθολόγος - Διαβητολόγος Ανδρεάδου Αγγελική

Σχετικά με το διαβητολογικό ιατρείο, εκτός από το ιστορικό, τη φυσική εξέταση και τον προγραμματισμό ή την αξιολόγηση του παρακλινικού ελέγχου, ενημερώνεται ο ασθενής για τη φύση της νόσου του, τίθενται οι θεραπευτικοί στόχοι, γίνεται έλεγχος για τυχόν επιπλοκές της και καθορίζεται η φαρμακευτική αγωγή.

Έμφαση δίνεται στο θέμα της διατροφής, ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχούς αντιμετώπισης του διαβήτη. Γίνεται εξατομικευμένη διατροφική προσέγγιση προσαρμοσμένη στα δεδομένα της υγείας του ασθενούς, στις συνθήκες ζωής του, τις γευστικές του προτιμήσεις καθώς και στις συνήθειες του σπιτιού, έτσι ώστε να μην υπάρχει ανάγκη ιδιαίτερων γευμάτων, που θα επιβάρυναν εκτός των άλλων και τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Στους ασθενείς δε που ξεκινούν θεραπεία με ινσουλίνη δίνεται η δυνατότητα δωρεάν εκπαίδευσης κατ’ οίκον για τις συσκευές χορήγησης ινσουλίνης (στυλό).


  • Eurodiet